Bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia Úc

    
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Newcastle United Jets 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Adelaide United 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Perth Glory 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Central Coast Mariners 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sydney FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brisbane Roar 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Melbourne Victory FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Wellington Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Melbourne City FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 WESTERN SYDNEY WANDERERS FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 WESTERN UNITED FC 0 0 0 0 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Newcastle United Jets 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Adelaide United 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Perth Glory 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Central Coast Mariners 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sydney FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brisbane Roar 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Melbourne Victory FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Wellington Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Melbourne City FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 WESTERN SYDNEY WANDERERS FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 WESTERN UNITED FC 0 0 0 0 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Newcastle United Jets 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Adelaide United 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Perth Glory 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Central Coast Mariners 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sydney FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brisbane Roar 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Melbourne Victory FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Wellington Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Melbourne City FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 WESTERN SYDNEY WANDERERS FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 WESTERN UNITED FC 0 0 0 0 0 0 0 0