Bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia Hàn Quốc

928x90
928x90
    
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Incheon United 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Seongnam Ilhwa Chunma 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ulsan Hyundai Horang-I 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Daegu FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Suwon Samsung Bluewings 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jeonbuk Hyundai Motors 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sangju Sangmu Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0
1 FC Seoul 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pohang Steelers 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gyeongnam FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jeju Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gangwon FC 0 0 0 0 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Incheon United 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Seongnam Ilhwa Chunma 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ulsan Hyundai Horang-I 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Daegu FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Suwon Samsung Bluewings 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jeonbuk Hyundai Motors 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sangju Sangmu Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0
1 FC Seoul 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pohang Steelers 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gyeongnam FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jeju Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gangwon FC 0 0 0 0 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Incheon United 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Seongnam Ilhwa Chunma 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ulsan Hyundai Horang-I 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Daegu FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Suwon Samsung Bluewings 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jeonbuk Hyundai Motors 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sangju Sangmu Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0
1 FC Seoul 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pohang Steelers 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gyeongnam FC 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Jeju Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Gangwon FC 0 0 0 0 0 0 0 0
928x90
928x90
928x90
928x90
728x90
130x300
130x300