Bảng xếp hạng Giải hạng nhất quốc gia

928x90
928x90
    
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Ham-Kam 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Kongsvinger IL 0 0 0 0 0 0 0 0
1 RAUFOSS 0 0 0 0 0 0 0 0
1 TROMSDALEN 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sandefjord 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Aalesunds 0 0 0 0 0 0 0 0
1 IK Start 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Skeid Fotball 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sogndal IL 0 0 0 0 0 0 0 0
1 NOTODDEN 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Strommen IF 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ULLENSAKER/KISA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 NEST-SOTRA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JERV 0 0 0 0 0 0 0 0
1 KFUM OSLO 0 0 0 0 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Ham-Kam 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Kongsvinger IL 0 0 0 0 0 0 0 0
1 RAUFOSS 0 0 0 0 0 0 0 0
1 TROMSDALEN 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sandefjord 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Aalesunds 0 0 0 0 0 0 0 0
1 IK Start 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Skeid Fotball 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sogndal IL 0 0 0 0 0 0 0 0
1 NOTODDEN 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Strommen IF 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ULLENSAKER/KISA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 NEST-SOTRA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JERV 0 0 0 0 0 0 0 0
1 KFUM OSLO 0 0 0 0 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Ham-Kam 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Kongsvinger IL 0 0 0 0 0 0 0 0
1 RAUFOSS 0 0 0 0 0 0 0 0
1 TROMSDALEN 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sandefjord 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Aalesunds 0 0 0 0 0 0 0 0
1 IK Start 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Skeid Fotball 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sogndal IL 0 0 0 0 0 0 0 0
1 NOTODDEN 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Strommen IF 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ULLENSAKER/KISA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 NEST-SOTRA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JERV 0 0 0 0 0 0 0 0
1 KFUM OSLO 0 0 0 0 0 0 0 0
928x90
928x90
928x90
928x90
728x90
130x300
130x300