Bảng xếp hạng Copa America

    
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
1 Brazil 3 2 1 0 8 0 8 7
2 Venezuela 3 1 2 0 3 1 2 5
3 Peru 3 1 1 1 3 6 -3 4
4 Bolivia 3 0 0 3 2 9 -7 0
BẢNG B
1 Colombia 3 3 0 0 4 0 4 9
2 Argentina 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Paraguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Qatar 3 0 1 2 2 5 -3 1
BẢNG C
1 Uruguay 3 2 1 0 7 2 5 7
2 Chi lê 3 2 0 1 6 2 4 6
3 Nhật Bản 3 0 2 1 3 7 -4 2
4 Ecuador 3 0 1 2 2 7 -5 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
0 Bolivia 2 0 0 2 2 6 -4 0
0 Peru 1 0 0 1 0 5 -5 0
0 Venezuela 1 0 1 0 0 0 0 1
0 Brazil 2 1 1 0 3 0 3 4
BẢNG B
0 Colombia 2 2 0 0 2 0 2 6
0 Paraguay 1 0 1 0 2 2 0 1
0 Argentina 2 0 1 1 1 3 -2 1
0 Qatar 1 0 0 1 0 2 -2 0
BẢNG C
0 Ecuador 2 0 1 1 2 3 -1 1
0 Chi lê 1 0 0 1 0 1 -1 0
0 Uruguay 2 1 1 0 6 2 4 4
0 Nhật Bản 1 0 0 1 0 4 -4 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
0 Bolivia 1 0 0 1 0 3 -3 0
0 Peru 2 1 1 0 3 1 2 4
0 Venezuela 2 1 1 0 3 1 2 4
0 Brazil 1 1 0 0 5 0 5 3
BẢNG B
0 Colombia 1 1 0 0 2 0 2 3
0 Paraguay 2 0 1 1 1 2 -1 1
0 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
0 Qatar 2 0 1 1 2 3 -1 1
BẢNG C
0 Ecuador 1 0 0 1 0 4 -4 0
0 Chi lê 2 2 0 0 6 1 5 6
0 Uruguay 1 1 0 0 1 0 1 3
0 Nhật Bản 2 0 2 0 3 3 0 2