Bảng xếp hạng Cúp các quốc gia Trung Mỹ - Gold Cup

928x90
928x90
    
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
1 Costa Rica 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Canada 3 1 2 0 5 3 2 5
3 Honduras 3 1 1 1 3 1 2 4
4 Guiana thuộc Pháp 3 0 0 3 2 10 -8 0
BẢNG B
1 Mỹ 3 2 1 0 7 3 4 7
2 Panama 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Martinique 3 1 0 2 4 6 -2 3
4 Nicaragua 3 0 0 3 1 7 -6 0
BẢNG C
1 Mexico 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Jamaica 3 1 2 0 3 1 2 5
3 El Salvador 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Curaçao 3 0 0 3 0 6 -6 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
0 Canada 1 0 1 0 0 0 0 1
0 Costa Rica 2 1 1 0 4 1 3 4
0 Honduras 2 1 0 1 3 1 2 3
0 Guiana thuộc Pháp 1 0 0 1 2 4 -2 0
BẢNG B
0 Mỹ 2 1 1 0 4 3 1 4
0 Martinique 1 1 0 0 2 0 2 3
0 Panama 2 2 0 0 5 1 4 6
0 Nicaragua 1 0 0 1 0 3 -3 0
BẢNG C
0 Mexico 2 1 1 0 3 1 2 4
0 El Salvador 1 1 0 0 2 0 2 3
0 Jamaica 1 0 1 0 1 1 0 1
0 Curaçao 2 0 0 2 0 4 -4 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
0 Canada 2 1 1 0 5 3 2 4
0 Costa Rica 1 1 0 0 1 0 1 3
0 Honduras 1 0 1 0 0 0 0 1
0 Guiana thuộc Pháp 2 0 0 2 0 6 -6 0
BẢNG B
0 Mỹ 1 1 0 0 3 0 3 3
0 Martinique 2 0 0 2 2 6 -4 0
0 Panama 1 0 1 0 1 1 0 1
0 Nicaragua 2 0 0 2 1 4 -3 0
BẢNG C
0 Mexico 1 1 0 0 2 0 2 3
0 El Salvador 2 0 1 1 2 4 -2 1
0 Jamaica 2 1 1 0 2 0 2 4
0 Curaçao 1 0 0 1 0 2 -2 0
928x90
928x90
928x90
928x90
728x90
130x300
130x300