Bảng xếp hạng Copa Centroamericana

    
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
1 Honduras 5 4 1 0 7 3 4 13
2 Panama 5 3 1 1 4 2 2 10
3 El Salvador 5 2 1 2 5 4 1 7
4 Costa Rica 5 1 3 1 4 2 2 6
5 Nicaragua 5 1 1 3 5 6 -1 4
6 Belize 5 0 1 4 2 10 -8 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
0 Honduras 2 1 1 0 3 2 1 4
0 Panama 5 3 1 1 4 2 2 10
0 El Salvador 3 2 0 1 5 3 2 6
0 Costa Rica 2 0 2 0 0 0 0 2
0 Nicaragua 1 1 0 0 3 1 2 3
0 Belize 2 0 0 2 0 4 -4 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
0 Honduras 3 3 0 0 4 1 3 9
0 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
0 El Salvador 2 0 1 1 0 1 -1 1
0 Costa Rica 3 1 1 1 4 2 2 4
0 Nicaragua 4 0 1 3 2 5 -3 1
0 Belize 3 0 1 2 2 6 -4 1